Kulturhuset 14/9/2022 Ingrid och Nikolas Berg

Ingrid och Nikolas Berg är medgrundare av Ekopedagogiska föreningen och Byakademin. De driver bildningsföretaget Medskaparna och två ettåriga folkskoleutbildningar om hållbara lokalsamhällen respektive ekopedagogik.

Tillsammans med Martin Hultman har de skrivit den första boken på svenska om rättigheter och ekopedagogik. Deras föreläsning vill ge hopp och handlingskraft för en hållbar, rättvis och meningsfull fredskultur och en ekologisk civilisation som förenar människans och naturens rättigheter.

Detta är en del av abonnemangsserien Onsdagar på Kulturhuset. Vill du köpa ett årskort där alla 5 föredrag i serien ingår så görs du det via en anmälan på ovannämnda sidan Onsdagar på Kulturhuset, (årskortet kostar 1 300 kr, det är inte personbundet utan kan delas av obegränsat antal personer).