Om självbestämmande

Susanne Larsson har arbetat som handledare och utbildare inom LSS i många år och vet att självbestämmandet omgärdas av både utmaningar och hinder men också möjligheter. Susanne kommer att erbjuda oss att ta del av olika perspektiv och forskning kring frågan om självbestämmande.

Susanne Larsson är författare till ett flertal böcker inom området och doktorerade våren 2021, i ett samarbetsprojekt mellan Södertälje kommun och Ersta Sköndal Bräcke Högskola.

Detta är en del av abonnemangsserien Onsdagar på Kulturhuset. Vill du köpa ett årskort där alla 5 föredrag i serien ingår så görs du det via en anmälan på ovannämnda sidan Onsdagar på Kulturhuset, (årskortet kostar 1 300 kr, det är inte personbundet utan kan delas av obegränsat antal personer).