Kulturhuset 4/5/2022 Per Faxneld

Per Faxneld, docent i religionshistoria, talar utifrån sin aktuella bok ”Det Ockulta sekelskiftet: Esoteriska strömningar i Hilma af Klints tid” (Volante, 2020).

Detta är en del av abonnemangsserien Onsdagar på Kulturhuset. Vill du köpa ett årskort där alla 5 föredrag i serien ingår så görs du det via en anmälan på ovannämnda sidan Onsdagar på Kulturhuset, (årskortet kostar 1 300 kr, det är inte personbundet utan kan delas av obegränsat antal personer).