Kulturhuset 16/3/2022 Anna PG och Mats Jansson

Autism omfattar idag personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism i stort behov av stöd genom hela dygnet och autistiska personer med högre akademisk utbildning – och allt däremellan. Anna PG och Mats Jansson beskriver olika sidor av autismspektrumet och försöker hitta vad som ändå är gemensamt i autism. Anna utifrån sin egen personliga erfarenhet och Mats utifrån lång yrkesmässig erfarenhet.

Anna PG är ordkonstnär med ambitionen att på ett amusant, artistiskt och allvarligt sätt skildra sitt liv med autism, adhd och atypisk anorexi. Anna har skrivit böckerna Som en vit liten strumpa: Ett A-barns trottoarer (2013), Ett A-barns betraktelser (2018) och är medförfattare till Vardagsstöd (2020). Hon medverkar i informationsfilmen Autism och sinnesintryck och är med sina rytmiska dikter en uppskattad föreläsare.

Mats Jansson är sakkunnig på Autism- och Aspergerförbundet med närmare 30 års erfarenhet från autismområdet: med arbete i boende, daglig verksamhet och skola, med handledning och utbildning och som ombudsman, sakkunnig utredare och redaktör för Tidningen Autism. Tillsammans med Lena Nylander har han skrivit Äldre med autism (2015) och I den bästa av världar: Intellektuell funktionsnedsättning och autism i gruppbostad enligt LSS (2022).

Detta är en del av abonnemangsserien Onsdagar på Kulturhuset. Vill du köpa ett årskort där alla 5 föredrag i serien ingår så görs du det via en anmälan på ovannämnda sidan Onsdagar på Kulturhuset, (årskortet kostar 1 300 kr, det är inte personbundet utan kan delas av obegränsat antal personer).